• SVK
  • ENG
  • GER
  • POL
  • MAD
  • RUS

SZONTAGHOVCI A VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec bol založený v roku 1876 potom, čo bolo postavené a 1. júla do prevádzky uvedené prvé Szontaghove sanatórium. Hlavnou terapeutickou zložkou bola po celý rok klimatická liečba a slnečný kúpeľ. Prosperita tohoto zariadenia mala za následok rast liečebných zariadení Nového Smokovca. Už v roku 1899 vytváralo komplex liečebnej osady 26 budov a 12 rodinných letohrádkov. Na západ od liečebného areálu stála vila majiteľa, ktorá v roku 1914 bola rozšírená na terajšiu "Villu Dr. Szontagh".

Rok 1991 predstavuje rok vzkriesenia dlho utajených a zaznaných szontaghovských tradícií. V zmysle reštitučného zákona bola villa Szontaghovcov vrátená právoplatnej dedičke, pani Kataríne Anne Szontaghovej. Po jej úmrtí v roku 2005 sa o chod penziónu a o uchovanie Szontaghovskej pamiatky a zásluh stará rodina Vrábelova.

10 ZAUJÍMAVOSTÍ O ZAKLADATEĽOCH A NOVOM SMOKOVCI

Nový Smokovec bol vybudovaný potom, čo sa Mikulášovi Szontaghovi st. v jeho predchádzajúcom pôsobisku, Starom Smokovci, nepodarilo presadiť projekt klimatickej liečby.

Pri stavbe prvého szontaghoveho sanatória vykopali robotníci rímsku mincu z 2. storočia s portrétom Marka Aurélia. Strieborniak dosvedčoval, že dávni tatranskí hutníci mali styk s rímskymi kupcami.

Szontaghove sanatórium bola prvá špecializovaná liečebňa TBC na celom území Uhorska. Mikuláš Szontagh st. sám trpel TBC, ktorú nadobudol počas jeho pôsobenia v Budapešti. Vo Vysokých Tatrách sa vyliečil. Meteorologické pozorovania a vplyv podnebia vykonával na vlastnom organizme.

V období štartu bola liečba vo Vysokých Tatrách na vyššej úrovni lekárskeho vybavenia i liečebnej terapie ako vo vtedajších pľúcnych sanatóriách alpského Davosu.

Pýchou zakladateľov Nového Smokovca bola rozsiahla, zasklenená zimná záhrada s bujnou vegetáciou, vodotryskami, jazierkami, initímnymi zákutiami s lavičkami a s príjemným osvetlením. V hale poletovalo rôzne lesné vtáctvo. V záhrade koncertovala kúpeľná kapela a priamo z nej sa otvárali dvere do kaviarne, reštaurácie, kolkárne a 65 m prechádzkovej kolonády so 6 metrovým prevýšením.

Szontaghovský symbol, slnko z rodinného erbu, prežil časy zámerného zastierania Szontaghovskej pamiatky a zásluh a dostal sa paradoxne práve v nežičlivých päťdesiatych rokoch aj do súčasného znaku Nového Smokovca.

Mikuláš Szontagh st. bol jedným z prvých, zakladajúcich členov Uhorského karpatského spolku, prvej turistickej organizácie. V roku 1882 zreorganizoval vodcovskú službu a vykonal prvé školenie pre tatranských horských vodcov.

Zároveň priniesol do Tatier prvé lyže. Ako prvý chodieval na lyžiach do Slavkovskej i do Batizovskej doliny a do Gerlachovského kotla. Lyže používal aj pri zimných poľovačkách a snažil sa, aby si ich osvojili aj horskí vodcovia.

Mikuláš Szontagh st. bol významný botanik a svoje skúsenosti si vymieňal mimo iných i s maďarským štátnikom a protihabsburským politikom Lajosom Kossuthom, ktorý ako vyhnanec v talianskom Turíne zo záľuby zbieral alpskú, apeninskú a piemontskú flóru.